Forecast Pro jest wszechstronnym oprogramowaniem do prognozowania i zarządzania prognozami, zaprojektowanym specjalnie dla prognostów biznesowych. 
Dane prezentowane są z zastosowaniem intuicyjnego interfejsu, hierarchicznie w strukturze drzewa. Oprogramowanie umożliwia pracę na dowolnym poziomie szczegółowości, do którego przejść można wprost poprzez jedno kliknięcie. Dane synchronizowane są w locie (podczas przechodzenia od jednej pozycji do następnej), a efekt wprowadzonej zmiany jest natychmiast prezentowany w raportach graficznych i tabelarycznych.

 

Funkcjonalność Forecast Pro:

 • Uwzględnienie w prognozach następujących czynników:
  • popyt sezonowy,
  • promocje,
  • wprowadzenie nowych produktów,
  • towary niskorotujące,
  • wyjątki,
  • hierarchia produktów;
 • Funkcja najlepszego wyboru prognozy;
 • Wbudowane narzędzia diagnostyczne;
 • Wbudowane narzędzia do budowy własnych modeli;
 • Praca zespołowa umożliwiająca członkom zespołu wprowadzanie zmian do prognoz według własnej oceny;
 • Konsolidacja prognoz zespołu;
 • Wprowadzanie zmian na wszystkich poziomach prognozy, w pojedynczych komórkach, w zaznaczonym zakresie lub w całych wierszach, w tym wprowadzanie zbiorowych zmian procentowych, czy korekt o wybraną wartość;
 • Wprowadzanie komentarzy odnośnie korekt prognozy;
 • Automatyczna zmiana jednostek prezentowanych w prognozie (np. złotówki na Euro, sztuki na palety etc.);
 • Hierarchiczne struktury danych – umożliwiają zmianę w locie zestawień z układu wymaganego przez klienta na układ stosowany u dostawcy;
 • Prowadzenie analiz w układzie Pareto (ABC) na poszczególnych poziomach prognozy;
 • Prowadzenie archiwum prognoz oraz analiza ich trafności z zastosowaniem raportów kaskadowych;
 • Zapisywanie prognoz w trakcie projektowania;
 • Zarządzanie wyjątkami:
  • kaskadowy raport wyjątków,
  • raport wyjątków "prognoza bieżąca vs prognoza archiwalna",
  • raport wyjątków "prognoza bieżąca vs dane historyczne",
  • raport wyjątków "prognoza archiwalna vs dane historyczne",
  • raport wyjątków przedstawiający błąd dopasowania danych,
  • raport wyjątków sprawdzający zakres w jakim znajduje się prognoza;
 • Praca z prognozami wariantowymi;
 • Blokowanie wybranych prognoz (zamrażanie wybranych indeksów na określony czas);
 • Łatwa integracja z systemami rejestrującymi w przedsiębiorstwie transakcje;
 • Prezentacja prognoz w odniesieniu do rzeczywistych danych o zamówieniach i sprzedaży (S&OP);
 • Swobodny eksport danych do Excel jednym kliknięciem.
 
Zaprojektowany specjalnie dla prognostów biznesowych, Forecast Pro posiada intuicyjny interfejs, który wyświetla dane hierarchicznie w strukturze drzewa oraz umożliwia pracę na dowolnym poziomie detali. Podczas nawigacji z jednej pozycji do kolejnej, zsynchronizowane okna wyświetlające raporty graficzne i tabelaryczne są natychmiastowo aktualizowane. Dzielenie wyników pracy ułatwiają popularne formaty wyjściowe i narzędzia eksportu do Excel (one-click and direct-to-Excel reporting).